Friday, June 6, 2008

job - kolam (fish pond) Setiawangsa, Kuala Lumpur

Kolam kecil di depan rumah:Mula kerja


siap dasar & dinding kolam


membina 'pathway'

Kolam siap

No comments: